តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
បិទ
English       ភាសាខ្មែរ

 »  ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  »  សូចនាករ​សេដ្ឋកិច្ច​សំខាន់ៗ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

សូចនាករ​សេដ្ឋកិច្ច​សំខាន់ៗ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

  ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦e ២០១៧f
១. ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក (GDP)
បម្រែបម្រួល​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក (គិត​ជា​ភាគរយ) ៧,៣ ៧,៤ ៧,១
ចំណូល​ក្នុង​ម្នាក់ (គិត​ជា​ដុល្លារ​អាមេរិក) ៩៧៣ ១.០៤៣ ១.១៣៨ ១.២១៥ ១.៣០០ ១.៤២២
២. អតិផរណា
អតិផរណា (មធ្យម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ) ២,៩ ៣,៩ ១,២ ២,៨ ៣,៧
(ចុង​ឆ្នាំ) ២,៥ ៤,៦ ១,១ ២,៦ - -
៣. ថវិកា​របស់​រដ្ឋាភិបាល (គិត​ជា​ភាគរយ​នៃ​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក)
ចំណូល ១៦,៩ ១៨,៤ ១៧,៥ ១៨,៩ ១៧,៩ ១៨,២
ចំណាយ ២០,៧ ២០,៥ ២១,៥៥ ២០,៩ ២២,៨ ២៣,១
៤. រូបិយវត្ថុ និង​ឥណទាន (បម្រែបម្រួល​ជា​ភាគរយ​ក្នុង​១២​ខែ)
រូបិយវត្ថុ​ទូទៅ (M2) ២០,៩ ១៤,៦ ២៩,៩ ១៤,៧ ២០,៨ -
ប្រាក់​បញ្ញើ​សរុប​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ ២៤,៩ ១៣,៨ ៣០,១ ១៦,៤ ២០ -
ឥណទាន​សរុប​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ ៣៥,១ ២៥,២ ១៦,២ ២៥,៧ ១៨ -
ឥណទាន​ធៀប​នឹង​​ប្រាក់​បញ្ញើ (គិតជា​ភាគរយ) ៨៦,៨ ៩៨ ៩៤ ១០២,៦ ១០១,៧ -
ឥណទាន​វិស័យ​ឯកជន ២៨,០ ២៦,៧ ៣១,៣ ២៧,១ ២១,៦ -
ប្រាក់​បញ្ញើ​ធៀប​នឹង​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក ៤៧,៣ ៤៩ ៥៣ ៦១,៩ ៦៧,៨ -
ឥណទាន​ធៀប​និង​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក ៤១ ៤៩,៨ ៥០ ៦៣,៥ ៦៩ -
៥. ជញ្ជីង​ទូទាត់ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)
ការ​នាំ​ចេញ ៦.០១៥,៧ ៦.៥៣០ ៧.៤០៨e ៨.២០៨,៨ ៩.០១៧,៧ ៩.៩៣៦,៧
ការ​នាំ​ចូល -៨.៤២៦ -៩.៧៤៤ -១០.៩៩១e -១០.៥៤២ -១១.៤៤៩,៦ -១២.៥៥៩,៣
ជញ្ជីង​ពាណិជ្ជកម្ម -២.៩៦៧ -៣.២១៤ -៣.៥៨៣e -២.៣៣៣,២ -២.៤៣១,៩ -២.៦២២,៦
គណនី​ចរន្ត (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ការ​ផ្ទេរ​ជា​ផ្លូវ​ការ) -១.៨៣៥ -២.១៧១ -២.៣៥៦e -១.៩០៨,៤ -២.០៣៩,១ -២.២១៩,១
ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក​ជា​មធ្យម (គិត​ជា​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក) ១៤,១ ១៥,៣៥ ១៦,៩១ ១៨,០៨ ២០,០៩ ២២,២១
អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់ (រៀល​ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ​នៅ​ចុង​គ្រា) ៤.០៣៣ ៤.០២៧ ៤.០៣៨ ៤.០៦០ ៤.០៥០ ៤.០៥០

ប្រភព: សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា, ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ, ធនាគារពិភពលោក, ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

e: ប៉ាន់​ប្រមាណ និង f: ព្យាករណ៍ ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួន​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ១១៨   ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ថ្ងៃនេះ: ៧៥៨   ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ពីម្សិល: ២០.៧៩៣
ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ (PDF)   ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក   វីដេអូលើយូធូប