តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
បិទ
English       ភាសាខ្មែរ

 »  ព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុ  »  របាយការណ៍​បង់​ពន្ធ

របាយការណ៍​បង់​ពន្ធ

នៅ​ក្នុង​នាម​ជា​ធនាគារ​ដែល​មាន​តម្លាភាព​មួយ យើង​ខ្ញុំ​សូម​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​របាយការណ៍​ពន្ធ​ដែល​បាន​បង់ ដូច​មាន​បង្ហាញ​ជូន​នៅ​ក្នុង​តារាង​ខាង​ក្រោម ៖

គិតជាដុល្លារអាមេរិក សរុប * ២០១៦ ២០១៥ ២០១៤ ២០១៣ ២០១២
ពន្ធប៉ាតង់ ១១២.១៧១ ១៩.០៣៦ ៧.០២៥ ៦.៥៧១ ៦.៨៤៩ ៦.៧៦៨
ពន្ធ​លើ​ស្លាក​សញ្ញា ៥៥៧.៣១៥ ៧៥.៨២៦ ៧៣.៩៣១ ៦៥.៧៩៦ ៥៣.២១០ ៤៥.៣០០
ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹក​ជញ្ជូន ២២១.០៤៧ ៤១.៨៦៤ ៤០.៧៧៩ ៤៧.០៤៩ ៣៧.២៩៥ ២៧.៧៩៧
ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ៥៨.៣៦០ ៧.៦៥១ ២៣.៣៩០ ៦.៨៧១ ៦.៧៧៣ ៦.៨៧២
អាករលើតម្លៃបន្ថែម ៨.២៩០ - ៧.០៤២ ១.២៤៨ - -
ប្រាក់​រំលោះ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ២២.៤៨៣.៥៧៤ ៤.៣៩៦.៦៦០ ៣.៧៤៧.៩០៨ ២.៩១៣.៦៤៦ ២.៥១៨.៦១២ ២.១៥៣.១៦៧
ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ១១០.៧៣៥.៨២៩ ២៥.៩៩៣.២១៧ ២០.៨៤៤.១៣៤ ១៥.១៣៧.៥១០ ១៧.៤៥៤.១៣០ ១២.៣៧២.៧៣០
ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍ ២៧.៧៨០.១១៣ ៥.០៣៣.៥៥៧ ៣.៧៣៥.៩៦៦ ៣.៥៨៣.៦១២ ៣.០៥៨.៧៥៤ ២.៩៥៥.១៩៧
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ-សន្សំ ១.៥២៣.៥៨៩ ២២៤.២៨៤ ២០៩.៦២៥ ១៦១.០៥១ ១៣៩.០១៥ ១២២.៩១២
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់ ១៧.៣៩១.៩៨៧ ៣.៩០៤.៨៦៥ ៤.៦៨៦.៨៨៩ ២.០៩៤.៧១៥ ១.៩០២.៩៥៥ ១.៣៨៤.១១៥
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ថ្លៃ​ជួល​អចលន​ទ្រព្យ ៦.៣០៦.៧៩៧ ៨៥៦.៤០០ ៧៨៥.៩៦៤ ៧២២.៩៨២ ៥៩៦.៩១៣ ៥៤១.៩១០
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ថ្លៃ​សេវា​ក្នុង​ប្រទេស ២.៧៧៣.២០២ ២៨៨.១៥៩ ២៤៦.៦៦៥ ២៤៥.៥០៦ ២២៤.៧២៥ ២៣៩.៤៩១
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ថ្លៃ​សេវា​ក្រៅ​ប្រទេស ២០.៥១៩.៤២២ ៤.៧២៤.៥៤២ ៣.០១៥.២៩៩ ២.១៩១.៨៦៣ ១.៧០៥.៦៥៥ ១.៤៦៥.៥២២
សរុប ២១០.៤៧១.៦៩៦ ៤៥.៥៦៦.០៦១ ៣៧.៤២៤.៦១៨ ២៧.១៧៨.៤២០ ២៧.៧០៤.៨៨៥ ២១.៣២១.៧៨១
សរុប​យោង *   ២១០.៤៧១.៦៩៦ ១៦៤.៩០៥.៦៣៤ ១២៧.៤៨១.០១៧ ១០០.៣០២.៥៩៧ ៧២.៥៩៧.៧១២

សំគាល់ ៖ * សរុប និង​សរុប​យោង គិតចាប់​ពី​ឆ្នាំ២០០០ មក ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួន​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ១១៩   ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ថ្ងៃនេះ: ៧៧៣   ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ពីម្សិល: ២០.៧៩៣
ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ (PDF)   ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក   វីដេអូលើយូធូប