តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
✖  យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ

 »  ឧបករណ៍​ផ្សព្វផ្សាយ

ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ

សូម​ចូល​ប្រព័ន្ធ (Login) ឬ​ចុះ​ឈ្មោះ​ថ្មី ដើម្បី​អាច​ទាញ​យក​ឯកសារ​របស់​យើង​ខ្ញុំ​បាន ។

Logo of ACLEDA Bank Lao Ltd.

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ ធ្នូ ២០១៧
ទំហំ: ១,៦០ MB
ប្រភេទ: ZIP

ចូលប្រព័ន្ធ   ចុះឈ្មោះថ្មី
Poster Refill your ToanChet balance

កាលបរិច្ឆេទ: ២៨ វិច្ឆិកា ២០១៧
ទំហំ: ៤,១៨ MB
ប្រភេទ: PDF

ចូលប្រព័ន្ធ   ចុះឈ្មោះថ្មី
Leaflet Artwork Leaflet Credit

កាលបរិច្ឆេទ: ២៥ សីហា ២០១៧
ទំហំ: ២,៧៣ MB
ប្រភេទ: PDF

ចូលប្រព័ន្ធ   ចុះឈ្មោះថ្មី
Logo of ACLEDA MFI Myanmar Co., Ltd.

កាលបរិច្ឆេទ: ៣១ ឧសភា ២០១៧
ទំហំ: ៨៨៨ KB
ប្រភេទ: ZIP

ចូលប្រព័ន្ធ   ចុះឈ្មោះថ្មី
Logo of ACLEDA Bank Plc.

កាលបរិច្ឆេទ: ២៨ កុម្ភៈ ២០១៧
ទំហំ: ៣៩៨ KB
ប្រភេទ: ZIP

ចូលប្រព័ន្ធ   ចុះឈ្មោះថ្មី
Logo of ACLEDA Institute of Business

កាលបរិច្ឆេទ: ២៨ កុម្ភៈ ២០១៧
ទំហំ: ២,២២ MB
ប្រភេទ: ZIP

ចូលប្រព័ន្ធ   ចុះឈ្មោះថ្មី
Logo of ACLEDA Securities Plc.

កាលបរិច្ឆេទ: ២៨ កុម្ភៈ ២០១៧
ទំហំ: ២៦៥ KB
ប្រភេទ: ZIP

ចូលប្រព័ន្ធ   ចុះឈ្មោះថ្មី
Logo of ACLEDA Properties Ltd.

កាលបរិច្ឆេទ: ២៨ កុម្ភៈ ២០១៧
ទំហំ: ២២២ KB
ប្រភេទ: ZIP

ចូលប្រព័ន្ធ   ចុះឈ្មោះថ្មី
Policy on Corporate Governance (Khmer)

កាលបរិច្ឆេទ: ២២ ធ្នូ ២០១៦
ទំហំ: ១១៦ KB
ប្រភេទ: PDF

ចូលប្រព័ន្ធ   ចុះឈ្មោះថ្មី
Policy on Corporate Governance (English)

កាលបរិច្ឆេទ: ១៥ ធ្នូ ២០១៦
ទំហំ: ១,៣២ MB
ប្រភេទ: PDF

ចូលប្រព័ន្ធ   ចុះឈ្មោះថ្មី

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់
ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤ / ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

សម្រាប់​បណ្តឹង​ត្អូញ​ត្អែរ
(បម្រើ​ជូន​ពី​ម៉ោង ៧:៣០ ដល់​ម៉ោង ១៦:៣០ រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ធ្វើការ)
ទូរស័ព្ទ ៖ ០១៥ ៨៨៨ ៦៥៤
អ៊ីម៉ែល ៖ cmc@acledabank.com.kh

MORE
ACLEDA Unity ToanChet
ACLEDA Bank Plc.
FREE - On the App Store and Google Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់   ក្រមស្តីពីការប្រតិបត្តិសេវាធនាគារ
ចំនួន​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ៣៦៧   ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ថ្ងៃនេះ: ៣.១៥៨   ចំនួនអ្នក​ទស្សនា​ពីម្សិល: ១៧.៩៣០